7-06-2017, 15:54

Abşeron-Şərab Konyak xətti (0.5L, 40%)

Bu yüksək keyfiyyətli konyaklar yerli üzüm sortlarından hazırlanmış və  3-5 il palıd çəlləklərdə saxlanmış konyak spirtlərindən kupaj olunmuşdur.Rusiya Federasiyasına ixrac olunur

Bütün xəbərlər